Hovedstyret

Hovedstyret (HS) er styret i Foreningen for studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Hovedstyret består av et valgt lederpar, instituttilittsvalgt ved IØT, samt leder for hver av linjeforeningene Janus, Bindeleddet, ESTIEM, Hyttestyret, Janus IF og Indøk Kultur.

Hovedstyrets fremste oppgave er å sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike studentinitiativene, og forvalte og disponere Indøks midler på en forsvarlig måte. Hovedstyret er ansvarlig for å forberede og avholde generalforsamling for studentene ved Indøk. Generalforsamlingen er Foreningens øverste organ og er studentenes mulighet til å direkte påvirke budsjetter og avgjørelser som blir fattet på linjen.

Medlemmer

Lars Lien Ankile

Leder Hovedstyret

Email: leder@indokhs.no

Tlf: 948 97 416

Andreas Johannesen

Leder Hovedstyret

Email: leder@indokhs.no

Tlf: 902 29 730

Robin Aakvik

President Janus

Email: president@janulinjeforening.no

Tlf: 402 33 395

Vilde Hem

Instituttstillitsvalg

Email: itv@iot.ntnu.no

Tlf: 984 01 347

Erlend Heir

Leder Bindeleddet

Email: eheir@bindeleddet.ntnu.no

Tlf: 482 25 043

Christian Bakke Vennerød

Leder Janus IF

Email: if@indokhs.no

Tlf: 954 68 351

Hans Magnus Utne

Leder Indøk Kultur

Email: kultur@indokhs.no

Tlf: 975 18 033

Phillip Kolkmeier

Leder Hyttestyret

Email: leder@indokhyttene.no

Tlf: 906 71 650

Gustav Fosse Hansen

Leder ESTIEM

Email: gustav.fosse.hansen@estiem.org

Tlf: 941 76 416

Fredrik Shaughnessy Ahlborg

Interim Finanssjef

Email: finans@indokhs.no

Tlf: 993 74 307

INDØK

Foreningen for Studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU

Kolbjørn Hejes vei 1E, 7034 Trondheim

Org.nr. 994 778 463

Leder@indokhs.no

Baksida
Rubberdøk logo

Forslag til nettsiden eller oppdaget en feil? Lag en issue på GitHub, eller send mail til web@indokhs.no.

Utviklet av RubberDøk, Hovedstyrets Webkomité. Kopirett © 2021 Foreningen for Studentene ved Indøk. Alle rettigheter reservert.