INDØK

Arrangementer

Verv

Hyttebooking

Om oss

Logg inn

Om foreningen

Hovedstyret

Hovedstyret (HS) er styret i Foreningen for studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Hovedstyret består av et valgt lederpar, instituttilittsvalgt ved IØT, samt leder for hver av linjeforeningene Janus, Bindeleddet, ESTIEM, Hytteforeningen, Janus IF og Indøk Kultur.

Hovedstyrets fremste oppgave er å sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike studentinitiativene, og forvalte og disponere Indøks midler på en forsvarlig måte. Hovedstyret er ansvarlig for å forberede og avholde generalforsamling for studentene ved Indøk. Generalforsamlingen er Foreningens øverste organ og er studentenes mulighet til å direkte påvirke budsjetter og avgjørelser som blir fattet på linjen.

Medlemmer

Christian August Brask Rustad

Leder Hovedstyret

E-post: leder@indokhs.no

Tlf: 913 66 392

Olaf Alexander Styrmoe

Leder Hovedstyret

E-post: leder@indokhs.no

Tlf: 477 05 321

Branny Lin

President Janus

E-post: president@janulinjeforening.no

Tlf: 413 84 786

Håkon Furnes Havre

Instituttstillitsvalg

E-post: itv@iot.ntnu.no

Tlf: 414 91 247

Vilde Sætre

Leder Bindeleddet

E-post: leder@bindeleddet.ntnu.no

Tlf: 917 75 595

Karen Hoel Jomaas

Leder Janus IF

E-post: if@indokhs.no

Tlf: 900 29 145

Mari Horpestad

Leder Indøk Kultur

E-post: kultur@indokhs.no

Tlf: 911 49 066

Sjur Filip Vik Haakestad

Leder Hyttestyret

E-post: leder@indokhyttene.no

Tlf: 919 97 470

Aslak Vengbo

Leder ESTIEM

E-post: leder@estiem.no

Tlf: 934 55 914